УКРАЇНСЬКА ПРЕМІЯ
«ДЛЯ ЖІНОК В НАУЦІ–2020»

З 1998 року Фонд L’Oréal та Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки й культури (ЮНЕСКО) докладали зусиль, щоб підтримати та відзначити талановитих жінок-науковців та заохотити молодих жінок обирати наукові професії та допомагати їм у їхній кар’єрі.
Українська Премія є частиною глобальної Програми L’ORÉAL-ЮНЕСКО «Для жінок у науці».
Детальніше – https://www.forwomeninscience.com/en/home

L’Oreal Україна – один із лідерів на ринку косметики та парфумерії (№1 Косметична Група у Світі). Філіал в Україні був створений у 2004 р. Станом на 2018 р. в Україні працює понад 250 працівників та 82.600 тис працівників працюють у різних філіалах компанії у всьому світі. 3800 працівників кожен день присвячують свій час досліжденням, працючи у відділі Досліджень та Інновацій. Компанія представлена (має філіали) у 150 країнах світу та володіє портфоліо з 34 взаємодоповнюючих брендів. В Україні функціонує 4 департаменти – Департамент Продукції Масового Попиту, Продукції Люкс, Департамент Професійних Продуктів та Департамент Активної Косметики.
Веб-сайт: http://www.L’Oreal.ua/

Організатор – L’Oreal Україна. Адреса місцезнаходження: вулиця Миколи Грінченка, 4, м. Київ, 03680
Детальніше – https://www.L’Oreal.ua

Патронат – Національна комісія України у справах ЮНЕСКО. Адреса місцезнаходження: Михайлівська пл., 1, Київ 01018. Детальніше – http://mfa.gov.ua/ua/page/open/id/5046

Науковий партнер – Національна Академія Наук України. Адреса місцезнаходження: вулиця Володимирська, 54, м. Київ, 01030.
Детальніше – http://www.nas.gov.ua

Організаційний партнер –  Громадська організація «Центр «Розвиток Корпоративної соціальної відповідальності». Адреса місцезнаходження:  проспект Гагаріна, 23, оф. 802, 02094
Детальніше – http://csr-ukraine.org

Лібанова Елла

Директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Національної академії наук України, доктор економічних наук, професор, академік НАН України. Член Комітету з Державних премій України у галузі науки і техніки та заступник голови відповідної секції. Член Міжнародного союзу демографів. Знаменитості та нагороди: Диплом Кабінету Міністрів України. Орден княгині Ольги III ступеня. Орден княгині Ольги II ступеня. Лауреат Всеукраїнської премії “Жінка третього тисячоліття”.

Комісаренко Сергій

Академік-секретар Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України; директор Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України. Доктор біологічних наук, професор, дійсний член (академік) Національної Академії Наук і Національної академії медичних наук України. Надзвичайний і Повноважний Посол України. Лауреат Державної премії УРСР, Почесний доктор Кінгстонського і Північно-Лондонського університетів.

Арбузова Світлана

Член-кореспондент НАМН України, професор, доктор медичних наук, директор Східноукраїнського спеціалізованого центру медичної генетики та пренатальної діагностики. Член Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і техніки при Кабінеті Міністрів України.

Бельська Ірина

Доктор фізико-математичних наук, зав. відділом НДІ астрономії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, професор кафедри астрономії та космічної інформатики. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Булавін Леонід

Доктор фізико-математичних наук, професор, Академік НАН України. Завідувач кафедри молекулярної фізики фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Войтенко Нана

Доктор біологічних наук, професор, завідувач відділусенсорної сигналізації Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України. Засновник та віце-президент Українського товариства нейронаук, президент Українського відділення Американського товариства нейронаук. Лауреат державної премії України у галузі науки і техніки. Член Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і техніки при Кабінеті Міністрів України.

Ємець Алла

Член-кореспондент Національної Академії Наук України, професор, доктор біологічних наук, завідувач відділу клітинної біології і біотехнології ДУ “Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України”. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, член Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій при Кабінеті Міністрів України.

Лебовка Микола

Професор, доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу фізичної хімії дисперсних мінералів інституту біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренко Національної Академії Наук України, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України.

Самойленко Анатолій

Академік-секретар відділення математики Національної академії наук України; директор Інституту математики НАН України, професор, доктор фізико-математичних наук, дійсний член Європейської Академії наук.

Стрижак Петро

Член-кореспондент НАН України, професор, доктор хімічних наук, завідувач наукового відділу Інституту фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України.

Переможницями третього сезону Української Премії L'Oréal-UNESCO «Для жінок у науці» стали:

Татарчук Тетяня Романівна
Канд. хім. наук, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Копач Ольга Володимирівна
Канд. біол. наук, Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.

Нестеренко Марина Олександрівна
Канд. фіз.-мат. наук, Інститут математики НАН України.

Кожна Лауреатка отримає грошову премію у розмірі 150 000 грн!


УМОВИ І ПРАВИЛА УЧАСТІ У ПРЕМІЇ ТОВ «ЛОРЕАЛЬ УКРАЇНА»
«ДЛЯ ЖІНОК У НАУЦІ» - 2020

(надалі – «ПРЕМІЯ»)

Премія «Для жінок у науці» є премією, запровадженою ТОВ «ЛОРЕАЛЬ УКРАЇНА» у партнерстві з Національною Академією Наук України під патронатом Національної комісії України у справах ЮНЕСКО задля сприяння збільшенню кількості жінок, які професійно проводять наукові дослідження у галузі STEM (наука, технології, інжиніринг та математика) на території України в будь-якому державному вищому навчальному закладі, їх дослідницьких центрах або Національній Академії Наук України, та заохочення за їхній внесок у розвиток української науки.

Премія є частиною глобальної Премії L’ORÉAL-ЮНЕСКО «Для жінок у науці», що сприяє збільшенню внеску жінок у сферу наукових досліджень на глобальному рівні з 1998 року.

За результатами проведення Премії, трьом учасницям, яких Журі визначить переможницями, буде присуджено премії відповідно до Правил.

Інформування про Правила Премії та зміни до них здійснюється на сайті www.www.forwomeninscience.in.ua

2.1. Організатором Премії є Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛОРЕАЛЬ УКРАЇНА» (надалі – Організатор). Адреса місцезнаходження Організатора: вулиця Миколи Грінченка, будинок 4В, м. Київ, 03039.

2.2. Партнером Премії є Національна Академія Наук України (надалі – Науковий партнер). Адреса місцезнаходження: вулиця Володимирська, 54, м. Київ, 01030.

2.3. Патронат Премії – Національна комісія України у справах ЮНЕСКО. Адреса місцезнаходження: Михайлівська площа, 1, Київ 01018.

2.4. Організаційним партнером Премії є Громадська організація «Центр «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності» (надалі – Партнер). Адреса місцезнаходження Партнера: проспект Гагаріна, 23, оф. 802, м. Київ, 02094.

3.1. У Премії беруть участь жінки, які професійно проводять наукові дослідження у галузі STEM (STEM розшифровується як: наука, технології, інжиніринг та математика) на території України в будь-якому державному закладі вищої освіти, дослідницьких центрах цих закладів або в наукових установах Національної академії наук України і відповідають таким умовам (надалі – Учасниця або Учасниці):

 • є громадянками України;
 • віком від 18 до 40 років на момент закінчення терміну подання заяв;
 • наявність наукового ступеня;
 • наявність публікацій у журналах, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science;
 • cоціальна активність задля популяризації науки.

3.2. Не визначаються Учасницями Премії та не мають права брати участь у Премії:

 • співробітники та представники Організатора,Організаційного партнера Премії, а також члени їхніх сімей (першого і другого ступенів спорідненості);
 • члени сімей членів журі (першого і другого ступенів спорідненості);
 • іноземці та особи без громадянства;
 • жінки, які стали переможницями Премії минулих років.

4.1. Премія проводиться на всій території України, крім тимчасово окупованих територій (за винятком тимчасово-окупованої території Донецької та Луганської областей і АРК Крим).

4.2. Період проведення Премії: з 17.03.2020 р. по 30.11.2020 р. включно.

5.1. Організатор відзначить преміями трьох Переможниць Премії, які будуть визначені відповідно до цих Правил (надалі – Переможниці). Премії буде присуджено Переможницям, які відповідають критеріям, встановленим у п. 3.1, пройшли співбесіду із членами Журі, та виконали всі умови цих Правил.

Кожна премія становить 150 000 (сто п’ятдесят тисяч) гривень, після відрахування обов’язкових платежів та зборів, та може бути використана Переможницями на власний розсуд (надалі – Премія).

5.2. Імена Переможниць публічно оголосять на офіційній церемонії у листопаді 2020 року (місце та точна дата нагородження будуть повідомлені окремо).

5.3. Оподаткування Премій здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Відповідальним за нарахування та сплату податків, пов’язаних із врученням Премії, є Організатор.

6.1. Для участі у Премії потенційні Учасниці мають подавати заяви за встановленою формою через онлайн-платформу: www.www.forwomeninscience.in.ua з 17 березня 2020 р. до 17 червня 2020 р. включно.

Заяви мають бути складені українською мовою та містити такі розділи у вказаному порядку:

 • заява на участь у Премії за встановленою формою, що розміщена на www.www.forwomeninscience.in.ua;
 • докладне резюме українською мовою, не більше 2-х сторінок;
 • копії документів, що підтверджують рівень освіти та науковий ступінь;
 • перелік найкращих наукових публікацій та патентів (10) із посиланнями із зазначенням кількості їх цитувань, імпакт-фактору журналу та власного внеску;
 • перелік отриманих міжнародних грантів, стипендій, премій, участь у міжнародних наукових заходах та міжнародному науковому співробітництві
 • мотиваційний лист (за наданою структурою);
 • інформація про соціальну активність задля популяризації науки.

6.2. Неповні або подані пізніше крайнього терміну заяви, а також заяви від Учасниць, які не відповідають визначеним у цих Правилах вимогам, не будуть розглядатись.

6.3. Подаючи заяву в порядку, передбаченому п. 6.1 цих Правил, Учасниця підтверджує, що ознайомилася з Правилами та погоджується з їх умовами.

7.1. Кожну заяву оцінюватиме незалежне журі Премії, до складу якого входять експерти з різних галузей науки, запрошені Організатором до участі.

7.2. За результатами розгляду заяв Учасниць, що відповідають вимогам цих Правил, журі в термін не пізніше 15 вересня 2020 року обирає до 10 Учасниць (ТОП-10 Фіналісток), які, на думку журі, найбільше відповідають меті Премії, для участі у фінальних співбесідах, що відбудуться у вересні-жовтні 2020 року.

7.3. Учасницям, які були відібрані для участі у фінальних співбесідах, надсилається лист на електронну пошту, вказану в заявці на участь у Премії, з інформацією про дату та місце проведення співбесід. Усі витрати, пов’язані з участю Учасниць у співбесіді в Києві, а саме вартість проїзду з інших міст, вартість проживання, здійснюються за рахунок Організатора.

7.4. З Учасницями, які були відібрані відповідно до п. 7.2 цих Правил, члени журі проводять співбесіди з метою визначення 3-х Переможниць, які здобудуть право на отримання премій.

7.5. Журі та Організатор Премії спільно погоджують порядок визначення ТОП-10 Фіналісток та 3 Переможниць Премії, включаючи час і форму проведення засідань, порядок і форму проведення голосування, тощо.

7.6. Усі рішення журі Премії є остаточними та не підлягають оскарженню.

7.7. До моменту офіційного оголошення переможців Премії на урочистій церемонії члени журі, Організатор та Партнер Премії тримають імена Переможниць в таємниці.

8.1. Журі відбирає Переможниць за такими критеріями:

 • видатні академічні досягнення кандидатки (включно з кількістю, якістю публікацій у журналах, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science, власний внесок в наукові дослідження та публікації, частота їх цитованості іншими авторами, імпакт-фактори наукових журналів, в яких роботи опубліковані, індекс Хірша кандидатки, міжнародні патенти та патенти на винахід, участь та виступи на міжнародних наукових конференціях, симпозіумах, зібраннях, участь у міжнародному науковому співробітництві);
 • соціальна активність: активна участь у популяризації науки, волонтерських програмах та ін.;
 • мотиваційний лист.

9.1. Рішення журі Премії щодо визначення Переможниць публічно буде оголошено на офіційній церемонії у листопаді 2020 року (місце та точна дата нагородження будуть повідомлені Учасницям окремо).

9.2. Перелік Переможниць також буде опубліковано в ЗМІ.

10.1. Переможниця, визначена Журі Премії, здобуває право на отримання Премії лише за умови участі в офіційній церемонії нагородження у Києві (місце та дата нагородження будуть повідомлені окремо).

10.2. Усі витрати, пов’язані з участю Учасниць в офіційній церемонії нагородження у Києві (подорож, проживання), здійснюються за рахунок Організатора.

10.3. Організатор сплачує Премію шляхом безготівкового переказу на банківський рахунок Переможниці, який буде надано Переможницею протягом 10 робочих днів з моменту оголошення Переможниць.

10.4. У разі ненадання Переможницею інформації щодо банківського рахунку, на який повинна бути сплачена Премія, або в разі надання неповної чи неточної інформації, Організатор звільняється від відповідальності за невиконання своїх зобов’язань.

Переможниця протягом 10 робочих днів з моменту оголошення Переможниць має надати копії таких документів для перерахування Премії і нарахування та сплати податків, пов’язаних із врученням Премії:

 • копію паспорта громадянина України (усіх сторінок, на яких є записи або відмітки);
 • копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) (або документ, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
 • оригінал виписки з банківськими реквізитами для перерахування винагороди, яка міститиме номер банківського рахунку, назву банку, МФО банку.

Організатор може запросити додаткові документи, необхідні для виплати Премії та її перерахування, про що додатково повідомить Переможницю.

10.5. Переможниця погоджується на фотографування та фільмування, а також на надання інтерв’ю медіа в рамках висвітлення Премії і дає свою згоду на безоплатне використання фотографій, відеозаписів та інтерв’ю під час розповсюдження інформації про зазначену вище Премію в Україні й за кордоном.

10.6. Переможниця має терміново повідомити координаторів проекту Премії в разі зміни місця роботи протягом 5 календарних днів з моменту зміни та в разі зміни контактних даних – негайно.

10.7. Задля заохочення молодих жінок-науковців у галузі  STEM (наука, технології, інжиніринг та математика) Переможниці можуть вказувати факт участі у Премії та отримання Премії у своїй біографії.

10.8. Протягом року після нагородження Переможниці погоджуються на виконання ролі Почесних послів Премії ТОВ «ЛОРЕАЛЬ УКРАЇНА» «Для жінок у науці», що включатиме просування Премії серед жінок у науці, фільмування, фотографування та надання інтерв’ю медіа, публікації в засобах масової інформації, соціальних мережах, веб-сайтах Інтернет, в тому числі біографій Переможниць.

11.1. Організатор є володільцем персональних даних усіх Учасниць, зібраних у рамках Премії.

11.2. Кожна Учасниця Премії своєю участю в Премії підтверджує, що вона дає згоду Організатору на збір, обробку, розповсюдження та/або передачу, в тому числі за межі України, власних персональних даних, зазначених у цих Правилах, на умовах, передбачених Законом України «Про захист персональних даних». Усі дані, надані Учасницями, оброблятимуть суто з метою реалізації Премії, в тому числі висвітлення Премії в засобах масової інформації, як під час проведення Премії, так і після її завершення, інформування материнської компанії та інших компаній, що належать до групи L’OREAL, для цілей аудиту та виконання вимог законодавства України, в тому числі податкового.

11.3. Учасниці мають право на доступ до своїх персональних даних, внесення змін до персональних даних та їх вилучення шляхом подання відповідної письмової вимоги Організатору за адресою, вказаною в п. 2.1.

11.4. Персональні дані Учасниць зберігаються та обробляються Організатором до моменту направлення письмової вимоги Учасниці щодо їх видалення, якщо інше не встановлено законодавством України.

11.5. У разі отримання від Учасниці письмової вимоги щодо видалення її персональних даних, чи відкликання згоди на збір та обробку її персональних даних, така Учасниця не допускається до подальшої участі у Премії та/або до отримання Премії.

11.6. Обробка персональних даних включає в себе збір персональних даних під час подання Учасницею заяви на онлайн-порталі www.www.forwomeninscience.in.ua. До такої заяви Учасниця повинна прикріпити письмову згоду на обробку персональних даних, форма якої додається до даних Правил та містить докладний порядок та зміст обробки персональних даних Учасниць. Організатор забезпечує захист персональних даних, наданих кожною Учасницею, від незаконної обробки та незаконного доступу відповідно до чинного законодавства України.

Організатор має право передавати персональні дані учасниць третім особам з метою виконання умов цих Правил і з метою організації та здійснення діяльності, пов’язаної з Премією. Учасниці погоджуються з тим, що Організатор не зобов’язаний повідомляти Учасниць про таких третіх осіб, у тому числі за межами території України, за умови дотримання норм чинного законодавства.

Юлія Романенко Директор корпоративних комунікацій,
ТОВ «ЛОРЕАЛЬ УКРАЇНА»
Марина Саприкіна Керівниця,
Центр «Розвиток КСВ»
(044) 292 02 47

ЗАЯВА ДЛЯ УЧАСТІ В ПРЕМІЇ

«ДЛЯ ЖІНОК В НАУЦІ- 2020»

Період подачи заяв завершено.

Центр «Розвиток КСВ»

© www.forwomeninscience.in.ua 2018-2019. Всі права захищені.